Dwight from the Office programmed in Python

Dwight in Python
Dwight in Python

So I decided to do something fun.

I have been watching the office like 12 – 15 times now and love the show overall.

So I decided it would be fun to print Dwight’s face in a terminal.

I have done that in 2 ways; the first one is the beginner way, with a hell of a lot of print statements.

print("   			 `/+o/.")
print("            .+sso+/:oydyo/:-:+shdys/  `-:.   `-/+o+/`")
print("         `/sdh+/::/::ss:`ymdhyso//hmMNyhNNms+ososys+/-:/shms/`")
print("        .+hNNy++oo+/.`.--/osyhdmNNMMMMMMMMMNdsssssoso+hhhhsoo+ymdo.")
print("       -smNy/+ymmmmmNNNNMNMMMMMNNNmmNMMMMMMMMMho:///:--shydNMMNdo-sNs`")
print("      -hNd+-sNMNdmNMMMNNNMNNNMMMddNMMNNmNMMMMMMNmy+///::/:-:/++ymNNdmMN:")
print("     `sNMs`+NMNNNMMMMNNNMMMMMMNmhyso///+ohMmoNMmoo+/::/-:oymNNmsosshdhmMM/")
print("     +NMMy`hMMMhyNMNMMNNNMds:-.`-:syddmNMMmyo`+yMMho:..-+//++omMNNNNNNNmdNMs")
print("    :mMMMh`yMNdodNNNMNMMMs.+sdmmmmmdhNMMMNhy/..`-syhNmdyssso+/.`:yNMMMMNMNMMMy")
print("   :NMNh:-+MMh+mdNNNNNMd.+NNMMMMMMMMmho:-......:--::ohNMMMMMMNmNy/.oNMNmNMNMMMs")
print("   :NMm+/dmmMNydyhNdhMMN.yMMNmhysso+:-``    ```.--:/+sdMMMMMNNNm:-mMNNNNMMMMy")
print("  :NMy/hNMMMMmNddsh/NmMy-Mms:..`.--.`        ``..-.:yNMMMMNMNs:NMMMNNNNMMy")
print("  :NNy/mMMMMMMmNMMshsNdMo/d-...``            ```...-yMMMNNMd`NMMNMdmoNMM-")
print(" /mMm+NMNNMMNMNNNNNNNNMMmom/               ```..`+NMMMMh`NMMMMNNdhNMh")
print(" +NMMmmMNyNMNMMMMMNmmmNMdNNyh+.               ``````/NMMM::MMMMNMNNmNMN")
print("+MNNMMMNymMNNMMMNNNNNMh+:+dNmddhyoo+`            ````.`sMMN`sMNNMNNMNNNNN")
print("dNNNMNNddMNNNNNNmymMN+---::/shdhyyy:             `````..hMo.NMNMNMMMNmMMd")
print("dNNNMMNmNNNmmNMNdNMM+.-..----.-:::.             ````...:mh/NMMMNMMMNNMMh")
print("sMNNMMNMNNmyNMNdmNMo--.....                 ``...---:dNMNMMNMMNNNMMN.")
print(":NNNMMMNNNsmMNmMNMy...`.-.`                  `.-----:odNmmNMMMMMNMMo")
print(".NMMMmMMMNmMNNNNMm:-.```..                    ``-----:/o//dMMMNMMMm")
print(".NMMMNMMNMMNMNNNNs--.``...                     `....---..dMNMMMMM`")
print(".NNMMNNNNNMMMNNNN:-...`...                     ```.....`+MMMMMMM.")
print(".MNNNNNNNMMMMMNNy.......-.`                     ``..---.`.NMMMMMM`")
print("`NMNMMNNNMMNMMMm-...`.-----.`                    ``.-----.`yMMMMMd")
print(" dMMMNNNNMMNNMMo`-....----..`     ``           `.`` ```.------`:MMMMM-")
print(" /MMNMNNNMMNMMN-`.`..-.--.` `--..-:-.-.``..``        ```.-......--.----..NMMMd")
print(" `mMNMNNMMMNNMN.``...-.-../hddyysyhysyyso+--/::-..--...----:::+syyyyhhdddy+:-.-.hMMM:")
print(" :NNNNNNMMMMMN.`....--.:dy/:-.-/+++ososss+/:+shyo/::/:+os+:+syosyoso+/://ss//.`+MMm")
print("  +MdmNNMNMMMN+.--....:+-.-:+ooymdddmdhyo++ss+/yMo.`..oNsyhdhmdmmmmNmdo:-.--:+-:MM/")
print(" `y/..-+dNNMMMo-shhyo++--+sso-`dsymoso.smyso+//.od+/:/ho+yyhd/ymsNhyy./yy/``.-hhmm`")
print(" .s+md+- oMMMm``.-/sy//-.+/s. odys+s- /shyso+.sm+:::yd/hh+:`.hyyhy- `/y/.` `hs/s`")
print(" -oyMNyhs:NMMo   `.-`     .---` ``.`/::+s/ms````-mo+:`````.--` ````   `sNm`")
print(" `hsMh`.hymMM:    `-     `     .:+:hy`   od:-`         .+sM-``")
print("  o+o/``-/mMM-    .-        ``.```hy`    s.`.`         -/+M+``")
print("  .s `./NMMMM-     --      ```` `:ho`    .s` ```       ./.+My`")
print("  /: `+MMdMM/     -. `    `  ..+++-      :d/.       ``:o-`oMy")
print("   o. .sdNMMm`      `--:://+//.`-///:.      `.ohooo:-.`` `.-:+//:..`hMy")
print("   `s```.yMMMs         ```   .y+ `::.:----.-``o:-::/:::--:::-----..mMo")
print("   :s` `oMNMN-             :N+ -NNhy/:/sds./:..----------------`/MN")
print("    +o``-NMNMd`           `-syyoo++/.++:so/+yN+..--....-..-....--`dM+")
print("    +:.`oMNNN`           .:-` `.::.` `--..---/+/---.```........-.:d:")
print("     ./++Ny::`          `--`     .--..-----::-..```......---.s.")
print("      `:os.--`         .`      `.. ``.------.`.```..-----.:o")
print("       `h-..`         ``    .:syy/-/ydho-.--...`````.------.+.")
print("       +o`.`            ./ymNNNNNNNmmNNNh:....``.```.-----:s")
print("       `h-`.          -/+oyo/:----:---.--:+sso:........--::-+:")
print("        /d...         `.++: -:--/+:/oo+o++-.``--.....-----:-:y")
print("        `Md:.`        ``   `-:/+ooooo+/-........-----------yo")
print("        mNNs-`           `..-/oo+://:/oo:......----------os")
print("        h:+md:.         ...``.`     `------.---------++")
print("        `h..-+ddo.`              ``.----------------s:")
print("        h` .--/ydy:`          `...--------------------+y.")
print("        h`  ..--+yds+.`        `....----------------:+dN`")
print("        `y   `.-.-:sdhs:.`  `...````..----------------:smsdm")
print("        `h     .--..-+ymdy+/:----:----------------.-/shs+.`os")
print("        `h      `..--..:sdmmhyo/::----------::/+syhy/....`+-")
print("        -y       `..--..--/oosyyyhhhyyyssoooo/:.`...`.` /-")
print("        `.         `..--.......................````  +`")
print("                   `...------..-.........``")
print("                     ``..-.--........``")
print("                        ```..```")


And the second one is a way to read from a text file’s content and print it into the terminal.

f = open('Dwight.txt', 'r')

dwight_face = f.read()

print (dwight_face)

f.close()

You can find the text file and both of the codes on my Github.

https://github.com/silsentech/Dwight

Video on the way!